Sede electrónica Concello de Frades

03:14:29 Domingo 21 de xullo 2024
Estás en:

Contacto

Si deséxao pode poñerse en contacto connosco a través do seguinte formulario, que automaticamente xerará un correo electrónico á dirección sede@frades.gal

Ayuntamiento de Frades
Cimadevila, 10
15686 Frades - A Coruña
Tlf: 981 695 567
* texto obrigatorio


Aviso sobre protección de datos

Informámoslle de que os datos facilitados serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de poder atender a súa solicitude. A lexitimación para o tratamento dos datos de contacto e os que figuran na solicitude é o cumprimento dunha obrigación legal e aqueloutra que figure para esta actividade de tratamento no RAT desta Administración. Os datos poderán ser comunicados ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias e serán conservados de acordo co establecido na normativa de arquivo. Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos datos a través da nosa sede electrónica ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Así mesmo, se considera que o tratamento incumpre o establecido no RGPD pode reclamar ante a AEPD. Máis información no apartado de protección de datos.

Gracias por contactar con nosotros.

Su mensaje ha sido enviado correctamente. En breve nos pondremos en contacto con usted.